Simfonia e një jete të lumtur!

Rruga “Dritan Hoxha”

Rruga “Tefta Tashko”

01

PLANIFIKIM

Realizimi i takimeve dhe planifikimi i projektit në bazë të kërkesave të klientëve.

02

DIZENJIM

Realizimi i studimeve të nevojshme dhe dizenjimi i fazave të projektit sipas planit.

03

ZBATIM

Zbatimi i projektit të dizenjuar dhe kontrolli për mbarëvajtjen e proçesit në çdo fazë.

Ju duhet ndihmë? Kontakto